Bez umiejętności współpracy żaden zespół nie jest w stanie działać efektywnie. Jednym ze sposobów na poprawę komunikacji między pracownikami i zbudowanie wzajemnego zaufania jest organizacja imprezy integracyjnej. Dlaczego warto wybrać właśnie takie rozwiązanie?

Korzyści z organizacji imprezy integracyjnej

W trakcie firmowej imprezy integracyjnej pracownicy mają okazję poznać się w zupełnie innych niż na co dzień okolicznościach. Nieformalna atmosfera sprzyja nawiązywaniu relacji, co później przekłada się bezpośrednio na lepszą komunikację w pracy, a to podstawa skutecznej współpracy.

Jako organizatorzy imprez integracyjnych w Gdańsku możemy też potwierdzić, że tego typu wydarzenia budują w uczestnikach poczucie przynależności do grupy. Po powrocie do codziennych obowiązków pracownicy są bardziej zaangażowani w realizację wspólnych celów. Jednocześnie dobrze zaplanowana impreza integracyjna pozwala wyłonić liderów i odkryć zarówno talenty, jak i słabsze strony pracowników. Dzięki temu menadżerowie mogą lepiej dostosować strategię zarządzania do umiejętności podwładnych, co także znajduje odzwierciedlenie w większej wydajności zespołu.

Jaką formę może mieć impreza integracyjna?

Aby impreza integracyjna dla pracowników przyniosła zamierzone efekty, trzeba dostosować jej przebieg do specyfiki zespołu oraz celu, jaki pragnie się osiągnąć. Popularne formy imprez integracyjnych to m.in.:

  • gra miejska – pracownicy mają okazję współpracować przy wykonywaniu zadań,
  • wydarzenie sportowe – atmosfera rywalizacji sprzyja budowaniu zaufania i umiejętności współdziałania między członkami poszczególnych zespołów,
  • wyjazd integracyjny – doskonała sposobność do lepszego poznania się pracowników,
  • warsztaty tematyczne/edukacyjne – pracownicy wspólnie podnoszą swoje kwalifikacje.
Na przełomie ostatnich kilku lat w corocznym kalendarzu imprez organizowanych na Pomorzu zdecydowanie zaczynają dominować wydarzenia sportowe. W 2017 roku blisko 20% to zawody w najróżniejszych dyscyplinach tj. biegi, marszobiegi, jazda na rowerze czy ro ...